Sayın Üyemiz;
Kooperatifimize ait 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı  29.04.2017 Cumartesi günü saat 11.00 ’de Marınem AKYA HOTEL Toplantı salonu Karanfil sok. No:9 Kızılay / Ankara adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yine aynı adres ve saatte 06.05.2017 tarihinde yapılacağından katılımlarınızı bekler saygılar sunarız.

 


Sayın Kooperatif Üyeleri;

İnşaatımızın yüklenici firması Mecca inşaatın ağır işleyen süreçleri nedeniyle 03.10.2016 tarihinde tarafımızdan ihtarname gönderilmiştir.

Cevabi yazılarında; zemin etüdleri sürecinin ve bunlara bağlı bazı proje değişikliklerinin ( bizi ilgilendirmeyen) ve ülkemizde yaşanan sorunlar ve getirdiği olumsuz yansımalar nedeniyle işlerinin aksadığını ve sürecin uzadığını belirtmişlerdir.
Şu ana kadar, gerçekleştirdiği işler ( arazi tevhidi, vergilerin yatırılması, inşaat ruhsatlarının alınması v.s.) nedeniyle yaptığı harcamalarda göz önüne alınarak 21 kasım 2016 tarihinde toplantıya çağrılarak, bundan böyle sürecin hızlandırılmaması halinde sözleşmenin feshi yoluna gidileceği yönünde çekilen 31.10.2016 tarihli ikinci ihtarname üyelere özel sayfada bilginize sunulmuştur.

Bizler yönetim kurulu olarak üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda, uzun zaman alacak mahkeme sürecine girmeden firmayı geçen zamanı telafi edecek şekilde hareketlendirmeyi amaçlamaktayız.
Yapılacak toplantı sonucuna göre üyelerimizi bilgilendirerek hareket edeceğiz.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

 

 

 

Akbank
K.Esat Şubesi
Şube Kodu:101
Hesap No: 61 345
IBAN: TR86 0004 6001 0188 8000 061345
 
POSTA ÇEKİ HESABI : 115 260 40