Sayın Kooperatif Üyelerimiz;
Bilindiği üzere 08.06.2015 tarihinde Mecca İnşaat firması ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi genel kurul kararıyla imzalanmıştır.
Bir yılı geçen bu süre zarfında Mecca İnşaat 2014-2015 yılları arsa vergilerini yatırmış, zemin etütleri, inşaat projeleri yapılmış ve inşaat ruhsatlarını almıştır. İki kooperatifin arazi tevhidini yaparak kooperatif arsasında satış ofisi ve bürolarını kurmuştur.
Kooperatif olarak yaptığımız tespitlere göre 2,5-3 milyon TL harcama yapmıştır.
Ancak geçen süre içerisinde ulaşılması gereken seviyelere gelemediğini görmekteyiz.
Firma yetkilisi herhangi bir problemin olmadığını beyan etmesine rağmen kooperatif yönetim kurulu olarak firmanın noter kanalıyla ihtar edilmesine ve 10 gün içerisinde işlemlerin hızlandırılmaması, taahhüt edilen konuların yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin fesh edilmesine yönelik yasal yollara başvurulacağının bildirilmesine karar verilmiştir. Noter kanalı ile 03.10.2016 tarihinde ihtarname gönderilmiştir.
Büyük bir proje olmasına karşın tarafların yükümlülüklerini yerine getirme mecburiyeti vurgulanmıştır.
İhtar süresi bitiminde yasal yollara başvurulacaktır.
Diğer bir önemli gelişme; Kooperatif arsamızın güneyinde içerisinde 2 üniversite, Hilton oteli, rezidanslar ve çeşitli yapılaşmaların olacağı Türkiye'nin en büyük projesi Nort Gate başlatılmıştır. Kuşkusuz bu proje Kooperatif yerimizin değerini oldukça artıracaktır.
Sayın üyelerimizin bilgilerine sunulur, her türlü takip ve haklarımızı koruma anlamında gereken işlemlerin yapıldığından kimsenin şüphesi olmamasını temenni eder saygılar sunarız.
YÖNETİM KURULU

 

 

 

Akbank
K.Esat Şubesi
Şube Kodu:101
Hesap No: 61 345
IBAN: TR86 0004 6001 0188 8000 061345
 
POSTA ÇEKİ HESABI : 115 260 40